Illustration

Illustration

Illustrationer fyller många olika syften. Därför är det viktigt att ta stor hänsyn till behov, syfte och målgrupp.

Klicka på bilderna för att se dem stora.
BESKRIVANDE, BERÄTTANDE, BESJÄLANDE

Illustration

Illustrationer kan ha många olika uppgifter. För att förklara olikheterna brukar jag dela upp dem i kategorier. Beskrivande bilder står för dem som hjälper till att förklara en produkt, en händelse eller ett förlopp. Berättande bilder står för dem som beskriver hur något ser ut, tydligt, konkret och med känsla för budskapet. Besjälande bilder står för dem som ger en känsla och en stämning till ett budskap och karaktär till ett event eller ett företag.