Illustrationer fyller många olika syften. Därför är det viktigt att ta stor hänsyn till behov, syfte och målgrupp.

 

Beskrivande bilder beskriver och förklarar en produkt, ett förlopp eller en händelse.

 

Klicka på bilderna för att se dem stora.