Illustrationer fyller många olika syften. Därför är det viktigt att ta stor hänsyn till behov, syfte och målgrupp.


Berättande bilder berättar hur något ser ut, tydligt, konkret och med känsla för budskapet.

 

Klicka på bilderna för att se dem stora.